TR
 
EN
 
Hakkında | Amaç ve Kapsam | Etik İlkeler ve Yayın Politikası | Yazım Kuralları | Değerlendirme Süreci | Editör, Yayın ve Danışma Kurulu | Dizin | İletişim
 
 
 
Sosyoloji Divan?’n?n S?n?r Dosyas? Ç?kt?!
Sosyoloji Divan? dergisinin s?n?r temal? say?s? yay?mland?! Bu say?m?zda, s?n?r olgusunun sosyal teoride ve saha ara?t?rmalar?nda nas?l ele al?nd???n? derinlemesine inceleyen çal??malar? sizlerle bulu?turuyoruz. Bu zengin içeriklerle dolu say?m?z?n s?n?r
Devamı »
24. Say? Euro-Türkler Makale Ça?r?s?
sosyoloji Divan?, Aral?k 2024'te yay?nlanacak olan 24. say?s? Euro-Türkler dosya konusu ile ç?kacakt?r.
Devamı »
Sosyoloji Divanı 22: Araştırma Pratiği
Dosyaya adını veren “araştırma pratiği”nin, bitimsiz bir süreç olduğunun farkındayız ve bunun bir süreç olması hasebiyle sayıda eksiklikler olduğunun da farkındayız. Dosyada bulunmayan; ancak sosyolojik araştırma pratiğine dair o
Devamı »
Sosyoloji Divanı 21. Sayısı İle Okuyucularını Bekliyor
Ailenin varlığının ve anlamının derinlemesine yaşandığı bir dönemde, Sosyoloji Divanı elbette ki aile konusuna duyarsız kalamazdı. İşte bu özel zeminde sizlere aile dosyasını sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Devamı »
Sosyoloji Divanı 18: Piyasa
Yayın hayatında dokuzuncu yılını tamamlayan Sosyoloji Divanı, "Piyasa" dosyasıyla okuyucularıyla buluşuyor.
Devamı »
 
TÜM DUYURULAR
 
Tüm Sayılar
Sosyoloji Divanı Kitaplığı
Basında Biz
Duyurular
Formlar
Satış Noktaları